Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 1120

ΚΩΔ: ΑΠ10550 Β/ Γ / Δ / Η / Θ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10550Β – 48 Χ 34 ΧΗ 16CM

ΚΩΔ: ΑΠ10550Γ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

ΚΩΔ: ΑΠ10550Δ – 32 Χ 16 ΧΗ 7.5CM

ΚΩΔ: ΑΠ10550Η – 36 Χ 24 ΧΗ 12CM

KΩΔ: ΑΠ10550Θ – 30 Χ 20 ΧΗ 10CM