Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 1121

ΚΩΔ: ΑΠ10547 Β / Γ / Δ / Η / Θ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10547Β – 48 Χ 34 ΧΗ 16CM

KΩΔ: ΑΠ10547Γ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

KΩΔ: ΑΠ10547Δ – 32 Χ 16 ΧΗ 7.5CM

ΚΩΔ: ΑΠ10547Η – 36 Χ 24 ΧΗ 12CM

ΚΩΔ: ΑΠ10547Θ – 30 Χ 20 ΧΗ 10CM