Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 1123

ΚΩΔ: ΑΠ10546Β / Γ / Δ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10546Β – 48 Χ 34 ΧΗ 16CM

ΚΩΔ: ΑΠ10546Γ – 42 Χ 29 ΧΗ 14CM

ΚΩΔ: ΑΠ10546Δ – 32 Χ 16 ΧΗ 7.5CM