Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 1124

ΠΑΝΕΡΙΑ 24 Χ 18 Χ 12CM

+Επιυθμητά

ΚΩΔ: 10286Β – 10287Β

ΚΩΔ: 10244Γ – 10407Β – 9913Γ

ΚΩΔ: 10243Γ – 9914Γ

ΚΩΔ: 10403Η

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ 24 Χ 18 ΧΗ 12CM