Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 605

ΚΩΔ: ΑΠ10402 Β/Γ/Δ/Η

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΚΑΦΕ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10402Β – ΠΑΡ/ΜΟ – 35 Χ 25 ΧΗ 21CM

KΩΔ: ΑΠ10402Γ – ΠΑΡ/ΜΟ – 30 Χ 20 ΧΗ 18CM

ΚΩΔ: ΑΠ10402Δ – ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ – 25 ΧΗ 12CM

KΩΔ: ΑΠ10402Η – ΠΑΡ/ΜΟ – 24 Χ 18 ΧΗ12CM