Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 607

ΚΩΔ: ΑΠ10246 Β / Γ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΜΕΛΙ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10246Β – Σ/2 – 50 Χ 36 ΧΗ 16CM – 45 X 32 XH 14CM

ΚΩΔ: ΑΠ10246Γ – ΤΜΧ -25 Χ 21 ΧΗ 12CM