Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 608

ΚΩΔ: ΑΠ10262 Β / Γ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΠΑΡ/ΜΟ ΜΕΛΙ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10262Β – Σ/2 – 50 Χ 36 ΧΗ 16CM – 45 X 32 XH 14CM

KΩΔ: ΑΠ10262Γ – ΤΜΧ – 25 Χ 21 ΧΗ 12CM