Πανέρι Βέργινο με Ύφασμα

SKU: 609

ΚΩΔ: ΑΠ10243 Β / Γ

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΛΕΥΚΟ ΠΑΡ/ΜΟ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

ΚΩΔ: ΑΠ10243Β – Σ/2 – 50 Χ 36 ΧΗ 16CM – 45 X 32 XH 14CM

KΩΔ: ΑΠ10243Γ – ΤΜΧ – 25 Χ 21 ΧΗ 12CM