Πανέρι Μεταλλικό – Ψαθί

SKU: 801

ΚΩΔ: ΚΒ10187Ο – 45 Χ 25 ΧΗ 11CM

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ – ΨΑΘΙ

ΚΩΔ: ΚΒ10187Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 45 Χ 25 ΧΗ 11CM