Πανέρι Μεταλλικό – Ψαθί

SKU: 780

ΚΩΔ: ΚΒ09674Ο – 42 Χ 32 ΧΗ 11CM

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ – ΨΑΘΙ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΚΒ09674Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 42 Χ 32 Χ 11CM