Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1308

ΚΩΔ: ΚΒ10947Ο – 25 ΧΗ 25CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10947Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 25 ΧΗ 25CM