Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1310

ΚΩΔ: ΚΒ10945Ο – 25 ΧΗ 25CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10945Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25 ΧΗ 25CM