Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1311

ΚΩΔ: ΚΒ10949Ο – 23 ΧΗ 21CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10949Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 23 ΧΗ 21CM