Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1313

ΚΩΔ: ΚΒ10944Ο – 29.5 ΧΗ 12.5CM

+Επιυθμητά

 

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

ΚΩΔ: ΚΒ10944Ο 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 29.5 ΧΗ 12.5CM