Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1314

ΚΩΔ: ΚΒ10943Ο – 29.5 ΧΗ 12.5CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10943Ο 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 29.5 ΧΗ 12.5CM