Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1316

ΚΩΔ: ΚΒ10941Ο – 34 ΧΗ 15CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10941Ο 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 34 ΧΗ 15CM