Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1317

ΚΩΔ: ΚΒ10952Ο – 30 ΧΗ 18CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10952Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 ΧΗ 18CM