Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1318

ΚΩΔ: ΚΒ10951Ο – 30 ΧΗ 18CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10951Ο 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 ΧΗ 18CM