Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1320

ΚΩΔ: ΚΒ10940Ο – 30 ΧΗ 13/25CM

+Επιυθμητά

 ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10940Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 ΧΗ 13/25CM