Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1321

ΚΩΔ: ΚΒ10939Ο – 30 ΧΗ 13/25CM

+Επιυθμητά

 

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

ΚΩΔ: ΚΒ10939Ο 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 30 ΧΗ 13/25CM