Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 1322

ΚΩΔ: ΚΒ10938Ο – 30 ΧΗ 13/25CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10938Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ : 30 ΧΗ 13/25CM