Πανέρι Μεταλλικό BBQ

SKU: 1304

ΚΩΔ: ΚΒ10954Ο – 42 ΧΗ 20CM

+Επιυθμητά

 

 

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ BBQ ( ΕΥΚΟΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ)

ΚΩΔ: ΚΒ10954Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 42 ΧΗ 20CM