Πανέρι Μεταλλικό

SKU: 800

ΚΩΔ: ΚΒ10180Ο – 35 Χ 26 ΧΗ 10CM

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10180Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 Χ 26 ΧΗ 10CM