Πανέρι Οβάλ Βαθύ

SKU: 762

ΚΩΔ: ΚΒ10219Ο – 57 Χ 51 ΧΗ 29CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΟΒΑΛ ΒΑΘΥ

ΚΩΔ: ΚΒ10219Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 57 Χ 51 ΧΗ 29CM