Πανέρι Οβάλ Καφέ

SKU: 837

ΚΩΔ: ΚΒ10373Ο – ΚΒ10370Ο

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΟΒΑΛ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ10373Ο – 41 Χ 32 ΧΗ 13CM

KΩΔ: ΚΒ10370Ο – 38 Χ 30 ΧΗ 10CM