Πανέρι Οβάλ Καφέ

SKU: 839

ΚΩΔ: ΚΒ08527Ο – 42 Χ 32 ΧΗ 10CM

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΟΒΑΛ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ08527Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 47 Χ 36 ΧΗ 10CM