Πανέρι Παρ/μο Καφέ

SKU: 838

ΚΩΔ: ΚΒ10371Ο – ΚΒ10374Ο – ΚΒ10372Ο

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΠΑΡ/ΜΟ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ10371Ο – 51 Χ 40 ΧΗ 12CM

ΚΩΔ: ΚΒ10374Ο – 46 Χ 37 ΧΗ 13CM

KΩΔ: ΚΒ10372Ο – 38 Χ 30 ΧΗ 11CM