Πανέρι Παρ/μο Καφέ

SKU: 844

ΚΩΔ: ΚΒ05504Ο – ΚΒ05499Ο

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΚΑΒΑΣ ΚΑΦΕ ΠΑΡ/ΜΟ

ΚΩΔ: ΚΒ05504Ο – 36 Χ 27 ΧΗ 10CM

ΚΩΔ: ΚΒ05499Ο – 48 Χ 35 ΧΗ 11CM