Πανέρι Παρ/μο Μελί

SKU: 836

ΚΩΔ: ΚΒ10375Ο – 38 Χ 30 ΧΗ 10CM

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΠΑΡ/ΜΟ ΜΕΛΙ

ΚΩΔ: ΚΒ10375Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 38 Χ 30 ΧΗ 10CM