Πανέρι Στρογγυλό βαθύ

SKU: 1243

ΚΩΔ: ΚΒ10761Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΒΑΘΥ ΔΙΧΡΩΜΟ Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙ:

50 ΧΗ 35CM – 44 XH 32CM – 37 XH 29CM