Πανέρι Στρογγυλό Βαθύ

SKU: 763

ΚΩΔ: ΚΒ10220Ο – 47 Χ 48 ΧΗ 30CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΑΘΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10220Ο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 47 Χ 48 ΧΗ 30CM