Πανέρι Στρογγυλό Καφέ

SKU: 842

ΚΩΔ: ΚΒ05502Ο – ΚΒ06044Ο – ΚΒ06043Ο

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΚΑΒΑΣ ΚΑΦΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ05502Ο – 37 ΧΗ 13CM

KΩΔ: ΚΒ06044Ο – 40 ΧΗ 13CM

KΩΔ: ΚΒ06043Ο – 46 ΧΗ 14.5CM