Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1272

ΚΩΔ: ΚΒ10971Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

 

ΠΑΝΕΡΙ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΓΚΡΙ

ΚΩΔ: ΚΒ10971Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  39 ΧΗ 7/14CM  –  33 XH 5/12CM – 27 XH 4/10CM