Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1273

ΚΩΔ: ΚΒ10972Ο – Σ/3

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ10972Ο – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  39 ΧΗ 7/14CM – 33 XH 5/12CM – 27 XH 4/10CM