Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1279

ΚΩΔ: ΚΒ10959Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ ΠΑΡ/ΜΟ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ10959Ο – Σ/2 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 Χ 25 ΧΗ 19/24CM – 30 X 21 XH 15/19CM