Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1282

ΚΩΔ: ΚΒ10957Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ ΜΕ ΜΑΥΡΟΠΙΝΑΚΑ

ΚΩΔ: ΚΒ10957Ο – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 25 ΧΗ 21CM –  20 XH 17CM