Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1283

ΚΩΔ: ΚΒ10978Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΠΑΝΕΡΙ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

ΚΩΔ: ΚΒ10978Ο –  Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 35 ΧΗ 16CM – 29 XH 13CM