Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1188

ΚΩΔ: ΚΒ10808Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΠΑΡ/ΜΟ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

29 Χ 23 ΧΗ 23/29CM

24 X 18 XH 18/24CM