Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1189

ΚΩΔ: ΚΒ10798Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΠΑΡ/ΜΟ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

35 Χ 22 ΧΗ 14CM

31 X 18 XH 12CM