Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1190

ΚΩΔ: ΚΒ10807Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΠΑΡ/ΜΟ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

33.5/25 Χ 26/16 ΧΗ 11/13.5CM

28.5/20 X 21/11 XH 11/13.5CM