Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1191

ΚΩΔ: ΚΒ10802Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ- SEAGRASS ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

29 Χ 23 ΧΗ 23CM

24 X 18 XH 18CM