Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1270

ΚΩΔ: ΚΒ10967Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

 

 

ΠΑΝΕΡΙ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ ΤΕΤΡ/ΝΟ ΓΚΡΙ

ΚΩΔ: ΚΒ10967Ο – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  30/14 Χ 5/7CM – 26/11 XH 4/6CM