Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1271

ΚΩΔ: ΚΒ10968Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ ΤΕΤΡ/ΝΟ ΚΑΦΕ

ΚΩΔ: ΚΒ10968Ο – Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:  30/14 ΧΗ 5/7CM  – 26/11 XH 4/6CM