Πανέρι υδρουάκινθος

SKU: 1186

ΚΩΔ: ΚΒ10799Ο – Σ/2

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΥΔΡΟΥΑΚΙΝΘΟΣ Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

38 /18 ΧΗ 14/21CM

31/16 XH 12/17.5CM