Πανέρι Φυσικό Στρογγύλο

SKU: 478

DIA : 12.5 – 15 – 17.5 – 20 – 22.5CM

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ ΡΗΧΟ

ΚΩΔ: ΛΚ04850Α – 12.5CM

ΚΩΔ: ΛΚ04851Α – 15CM

KΩΔ: ΛΚ04852Α – 17.5CM

ΚΩΔ: ΛΚ04853Α – 20CM

ΚΩΔ: ΛΚ04854Ο – 22.5CM