Πανέρι Φυσικό Στρογγύλο

SKU: 440

ΚΩΔ: ΛΚ09610Ο – Σ/3

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΦΥΣΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 

ΚΩΔ: ΛΚ09610Ο  – Σ/3

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 32 Χ 12 – 25 Χ 11 – 20 Χ 9CM