Πανέρι Φυσικό Στρογγύλο

SKU: 441

ΚΩΔ: ΛΚ09557Ο – 30 Χ Η 11CM

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΛΚ09557Ο 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: DIA 30 Χ H 11CM