Πανέρι Φυσικό Στρογγύλο

SKU: 474

ΚΩΔ: ΛΚ04281Α – ΛΚ04281Ο

+Επιυθμητά
Category:

ΠΑΝΕΡΙ ΨΑΘΙΝΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΦΥΣΙΚΟ

ΚΩΔ: ΛΚ04281Α –  35CM

KΩΔ: ΛΚ04281Ο – 30CM