Πανέρι ψάθινο

SKU: 1225

ΚΩΔ: ΚΒ10746Ο – Σ/2

+Επιυθμητά

ΠΑΝΕΡΙ ΒΕΡΓΙΝΟ ΠΑΡ/ΜΟ Σ/2

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ:

29 Χ 17 ΧΗ 17CM – 24 X 13 XH 14CM