ΚΩΔ: ΠΑ05203Γ – ΠΑΝΕΡΙ ΚΑΦΕ 57 Χ 47 Χ 13CM

ΚΩΔ: ΠΑ05203Δ – ΠΑΝΕΡΙ ΚΑΦΕ 49 Χ 40 Χ 12CM

ΚΩΔ: ΠΑ05203Β – ΠΑΝΕΡΙ ΚΑΦΕ 46 Χ 34 Χ 10CM